Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Абдалла АЛЬШАМСІ
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО СВІТУ ТА ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ТЕОРІЙ РОЗВИТКУ

Наталія БІЛАК
ЩОДО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ НА ПІДСТАВІ ДОРУЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ

Віктор ЧЕНЦОВ, Наталія ТКАЧУК, Ермек УСЄКЄЄВ
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ МИТНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СІНГАПУРУ)

Сабіна ДЖУМАЗАДЕ
АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІВНЕМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, СМЕРТНІСТЮ ТА ТРИВАЛІСТЮ ЖИТТЯ

Віктор ФІЛАТОВ, Сергій ГЕРАСИМЧУК
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МИТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СВІТУ

Людмила ФІЛЯНІНА
ФЕНОМЕН КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Вікторія ХУРДЕЙ, Вікторія ДАЦЕНКО, Павел ЧАРНЕЦКИЙ
МАРКЕТИНГ У МИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Оксана ЛЕГКА, Айварс Вільніс КРАСТІНС
ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО Й НАЦІОНАЛЬНОГО ДОСВІДУ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЙОМУ

Андреа ШАБО, Давід ТАКАЧ, Крістоф Петер БАКАІ
УГОРЩИНА ТА КИТАЙ: ВИКЛИКИ Й РИЗИКИ, З ЯКИМИ СТИКАЮТЬСЯ ПОДАТКОВІ ТА МИТНІ ОРГАНИ

Омер ВАГНЕР
ІЗРАЇЛЬ: ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ ТА МИТНІ ЗБОРИ – ЗА ВАШ КОШТ