Графік прийому статей

№1, 2022   до 15 квітня включно (заповнити довідку про автора)
№2, 2022   до 16 вересня включно (заповнити довідку про автора)

 

Порядок подання наукової статті

Для опублікування статті у науковому журналі «Customs Scientific Journal» №1, 2022 (Категорія «Б») необхідно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати електронною поштою на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. не пізніше 15 квітня 2022 року такий пакет документів:

– наукова стаття (Прізвище.doc) – див. зразок оформлення;

– копія квитанції про оплату вартості публікації (оплата здійснюється виключно після прийняття редакцією наукової статті до друку).

Лист електронною поштою повинен мати тему «Стаття у журнал «Customs Scientific Journal. № 1, 2022» (вказати номер випуску, у який подається стаття).

Авторам обов’язково буде надіслано повідомлення на електронну пошту про отримання та розгляд редколегією наукової статті.

Увага! Якщо Ви не отримали лист-підтвердження більше, ніж за 7 робочих днів, зверніться до редакції за контактами.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Автори отримують лист про результати рецензування – див. процес рецензування (відхилено, прийнято з доопрацюваннями, прийнято) та, у випадку, успішного проходження отримують реквізити для сплати публікаційного внеску.

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.

Мова публікацій: англійська.

 

Вимоги до оформлення наукової статті

Обсяг – 12-20 сторінок тексту, формат паперу – А4,  поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту статті).

Структура наукової статті:

1. УДК;

2. назва;

3. прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб), посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;

4. код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

5. анотація та ключові слова.

Обсяг анотації: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів. Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті;

6. класифікація JEL для ключових слів;

7. Текст статті:

Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

8. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:

Dikhtiievskyi, P. V., Lahniuk, O. M. (2015). Kadrove zabezpechennia sudiv zahalnoi yurysdyktsii: administratyvno-pravovyi aspekt [Staff assistance of of courts of general jurisdiction: administrative and legal aspect]. Kherson: Helevetyka. [in Ukrainian]

Bondarenko, I. (2002). Sudova systema Ukrainy ta yii reformuvannia v suchasnykh umovakh [Judicial system of Ukraine and its reforming in the modern conditions]. Pravo Ukrainy, no. 8, pp. 37–39.

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

9. Вказується українською мовою:

- назва;

- прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);

- посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;

- код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

- анотація та ключові слова.

Обсяг анотації українською мовою: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів. Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:

Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках відповідно до прикладу:

При цьому кожен громадянин України, який відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, має право звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора (ЗУ «Про прокуратуру», 2015).

Настав час, коли необхідно відмовитися від так званих «показників» в діяльності прокурорів. Виконання «показників» безпосередньо пов'язується із бонусами для прокурорів та оцінкою їхньої успішності (Бондаренко, 2002).

 

Вартість публікації

Відшкодування витрат за опублікування наукової статті у журналі, включаючи його друк і розсилку одного авторського екземпляра, складає:

– для українців 1000 UAH за статтю обсягом до 12 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 50 грн за кожну сторінку;

– для іноземців 50 USD за статтю обсягом до 12 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу, то додатково необхідно сплачувати 2 USD за кожну сторінку.

Додатковий примірник журналу з розсилкою коштує 200 UAH.

Іноземним авторам про умови перерахунку коштів буде повідомлено додатково при зверненні до редакції.

Редакція буде приймати наукові статті безкоштовно докторів наук з інших країн (за умови отримання лише електронної версії журналу).