Випуск №

Дедлайн подання статей

Розміщення електронної версії на сайті

1

31 травня 2024

30 серпня 2024

2

30 листопада 2024

28 лютого 2025

 

Порядок подання наукової статті:

Для опублікування статті у науковому журналі «Customs Scientific Journal» № 1, 2024 (Категорія «Б») необхідно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати електронною поштою на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. не пізніше 31 травня 2024 року наукову статтю (Прізвище.doc).

Мова публікацій: англійська.

Лист електронною поштою повинен мати тему «Стаття у журнал «Customs Scientific Journal. № 1, 2024» (вказати номер випуску, у який подається стаття).

Авторам обов’язково буде надіслано повідомлення на електронну пошту про отримання та розгляд редколегією наукової статті.

Увага! Якщо Ви не отримали лист-підтвердження більше, ніж за 7 робочих днів, зверніться до редакції за контактами.

Академічна доброчесність:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Автори отримують лист про результати рецензування – див. процес рецензування (відхилено, прийнято з доопрацюваннями, прийнято).

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог щодо порядку подання та оформлення наукової статті, редколегія не розглядає.  

Вимоги до оформлення наукової статті:

Обсяг – 12-20 сторінок тексту, формат паперу – А4,  поля з усіх сторін – 20 мм, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль шрифту – 14, гарнітура – Times New Roman, абзац – 1 см (лише для основного тексту статті).

Структура наукової статті:

1. УДК;

2. назва;

3. прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб), посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;

4. код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

5. анотація та ключові слова.

Обсяг анотації: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів. Обов’язковою є така структура анотації: Мета, Методи, Результати та Висновки. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті;

6. класифікація JEL для ключових слів;

7. Текст статті:

Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

8. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:

Dikhtiievskyi, P. V., Lahniuk, O. M. (2015). Kadrove zabezpechennia sudiv zahalnoi yurysdyktsii: administratyvno-pravovyi aspekt [Staff assistance of of courts of general jurisdiction: administrative and legal aspect]. Kherson: Helevetyka. [in Ukrainian]

Bondarenko, I. (2002). Sudova systema Ukrainy ta yii reformuvannia v suchasnykh umovakh [Judicial system of Ukraine and its reforming in the modern conditions]. Pravo Ukrainy, no. 8, pp. 37–39.

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

9. Вказується українською мовою:

- назва;

- прізвище, ім'я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);

- посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;

- код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

- анотація та ключові слова.

Обсяг анотації українською мовою: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів. Обов’язковою є така структура анотації: Purpose, Methods, Results, Conclusions. До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті. 

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису:

Посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих дужках відповідно до прикладу:

При цьому кожен громадянин України, який відповідає встановленим вимогам до кандидата на посаду прокурора, має право звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із заявою про участь у доборі кандидатів на посаду прокурора (ЗУ «Про прокуратуру», 2015).

Настав час, коли необхідно відмовитися від так званих «показників» в діяльності прокурорів. Виконання «показників» безпосередньо пов'язується із бонусами для прокурорів та оцінкою їхньої успішності (Бондаренко, 2002).

Заборона використання наукових праць країни-окупанта:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі. 

Умови публікації:

Опублікування є безоплатним у разі відповідності статей профілю журналу, а також їх наукової цінності.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень.

Політика щодо протидії плагіату:

 

Журнал «Customs Scientific Journal» приймає до публікації тільки оригінальні статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інші журнали.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl. Рукописи, в яких виявлено плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією з метою подальшого з’ясування причин і обставин запозичень.

Плагіат перед публікацією. Редакційна колегія аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлено редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора/авторів попереджують про необхідність з’ясувати: виявлений плагіат є дійсно запозиченням автора, чи навпаки – він належить авторові як його власність, але запозичений іншою особою і опублікований, тобто для рецензованої статті не є плагіатом. Якщо це не так, авторові пропонується переписати текст або зробити посилання на власне першоджерело. Якщо плагіат складає більше 40%, стаття може бути відхилена.

Політика перевірки на плагіат. Рукописи, в яких виявлено плагіат, оцінюється на підставі обсягу плагіату, наявного в рукописі: якщо плагіату менше 40 %, рукопис відправляється авторам для доопрацювання змісту. При цьому авторова/авторам рекомендується переглянути текстові запозичення у рукопису та повторно подати статтю в новому варіанті рукопису. Якщо плагіату більше 40% – рукопис відхиляється без редакційного рецензування.

Відсоток плагіату розраховується за допомогою відповідного програмного забезпечення, а також оцінюється редакційною колегією.

Плагіат після публікації. Якщо плагіат буде виявлено після опублікування, то редакційна колегія може прийняти рішення про відкликання (видалення) даного матеріалу із електронних ресурсів журналу.

Автоплагіат. Редакція не підтримує надмірне використання автором окремих цитат і фрагментів інших його статей, хоча й не заперечує обґрунтоване помірковане використання їх з метою уточнення вербалізованої думки або доречного посилання на раніше здійснене й оприлюднене дослідження.