Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Андрій ХРІДОЧКІН, Петро МАКУШЕВ
СУЧАСНА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ СПРИЯННЯ З БОКУ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ОХОРОНІ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН

Костянтин КОЛЕСНИКОВ
РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВАМИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я В V–I СТ. ДО Н. Е.

Андрій ЛОГВИН
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: МИТНІ РЕЖИМИ

Анна МАСЛОВА
ВРЕГУЛЮВАННЯ МИТНИХ СПОРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДІАТОРА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анатолій МАЗУР
ПАНДЕМІЯ ЯК ВИКЛИК МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВУ

Наталія НЕБАБА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОЄКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Сергій ПЕРЕПЬОЛКІН
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ

Володимир ВАРАВА, Анна МАКСИМОВА
ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДІ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ