Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Лілія БАРАННИК, Тетяна ДУЛІК, Тетяна АЛЕКСАНДРЮК
ОЦІНКА ВПЛИВУ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОКРЕМИХ СОЦІАЛЬНИХ ДЕТЕРМІНАНТІВ НА РОЗВИТОК СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕС-СТРУКТУР В УКРАЇНІ

Різван МАХМУД
МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ: ЗАВДАННЯ ДЛЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ ТА ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Роман ОЛЕКСІЄНКО
ПЕРШОПРИЧИНИ ТА БАЗОВІ ІНТЕРЕСИ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ ЩОДО ВИХОДУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ БІЗНЕСУ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

Сергій ПЕРЕПЬОЛКІН
ПРАВОЗДАТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА, ПРИВІЛЕЇ ТА ПІЛЬГИ РАДИ МИТНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Галина РАЗУМЕЙ, Максим РАЗУМЕЙ
УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ

Туан Зунг ФАМ
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПЕРЕГОВОРИ ПРО УКЛАДАННЯ УГОДИ ПРО ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ ПРОГРАМ УПОВНОВАЖЕНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

Ілона МІЩЕНКО
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МИТНОГО ТА ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ